20 april 2012

Stockholmsluften måste förbättras

Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i Stockholm och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga, däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar, det har kommit rapporter om att även bromsar orsakar skadliga utsläpp, etc. Ett ökat antal diesel-fordon förefaller även förvärra situationen. Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar och leda till åtgärder. Det gälller även rapporterna om den farliga luften i tunnelbanan. Trafiksystemet i Stockholm behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Höjda och utökade trängselavgifter i Stockholm är rätt och rimligt. Parkeringsavgifterna bör även justeras uppåt.
DN ledare om avgift för dubbdäck. Avgaser ger barn sämre lungor (SVT). SvD. SvD. SvD.

1 kommentar:

 1. Luftföroreningar ökar risken för barncaner
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/luftfororeningar-okade-risk-for-barncancer-/

  En stor andel av luftföroreningarna som sprids utomhus kommer in i bostäder, skolor och daghem
  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=14052&l=sv&newsdep=25844

  Luftföroreningar ökar risken för hjärtrusningar
  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2323&a=77369&l=sv

  Hälsoeffekter av luftföroreningar
  http://wwwp.ymparisto.fi/miljo/html/halsoeffekter_sv.html

  Luftföroreningar
  http://www.lulea.se/forinvanare/miljomatochhalsa/luftkvalitetsmatning/luftfororeningar.4.7760c476117ca374afa80009211.html

  Hälsoskadliga luftföroreningar
  http://www.airclim.se/tema_airquality_pollutants.php

  Femtio år efter Londonsmogen tar luftföroreningarna ännu många liv
  http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/PC0110

  Bröstcancer kopplat till luftföroreningar
  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101006104003.htm

  Air pollution from traffic and cancer incidence: a Danish cohort study.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771295

  Sjuka av luftföroreningar
  http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2006/Innehall/Temaartiklar/Sjuka-av-luftfororeningar/

  Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bilavgaser-dodar-fler-an-trafikolyckor

  Luftföroreningar hot mot storstadshälsan
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=486821

  Partiklarna från förbränning är värre än de från slitage eftersom utsläppen sker vid våra bostäder
  http://www.vti.se/sv/publikationer/kostnader-for-dodlighet-som-partiklar-fran-emissioner-i-stockholm-orsakar--en-studie-i-hur-skadliga-olika-partiklar-ar-vilka-kallorna-ar-och-den-geografiska-dimensionen/

  Luftföroreningar påskyndar dödsfall
  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article260097.ece

  Low-level carbon monoxide poisoning
  http://findarticles.com/p/articles/mi_7396/is_328/ai_n56264934/

  SvaraRadera