23 april 2012

Skrota spärrsystemet

Det vore rimligt att skrota det tröga spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik, såsom man har gjort i Berlin. Att göra det snabbare och smidigare att åka tunnelbana och pendeltåg skulle gynna alla. Det skulle även skapa en känsla av frihet. Minskade kostnader för spärrvakter och fysiska spärrar skulle innebära att man får råd med de eventuellt utökade biljettkontroller som vore motiverade i en kollektivtrafik utan spärrar. Vi skulle även slippa problem med att människor kläms fast.

Samtidigt är det angeläget att stå upp för avgifter i kollektivtrafiken. Gång och cykel måste premieras framför kollektivtrafik om vi ska lyckas ställa om Stockholm i miljövänlig riktning.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN Exp. DN. SvD. Dagens Arena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar