4 juni 2010

Fegt av Världskulturmuseet

Nyligen åkte fotografen Elisabeth Ohlson Wallin (som även ligger bakom Ecce Homo) till Jerusalem för att fotografera homosexuella personer och transpersoner som, nakna, kysstes vid Jerusalems gamla stadsmur. Resan bekostades av Världskulturmuseet i Göteborg. Syftet var att skapa debatt kring och belysa judendomens, islams och kristendomens syn på homosexualitet.

Utställningen var tänkt att premiärvisas på Världskulturmuseet nästa år. Sedermera visade det sig att museet valt att diskutera projektet med religiösa företrädare, vilka (hör och häpna) hade avrått från att ställa ut bilderna. Museet föreslog att dessa istället skulle visas i form av en Power Point-presentation där de religiösa företrädarna skulle få medverka och därmed kunna försvara sig, då bilderna ansågs för provokativa.

Vi kan aldrig tolerera kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i religionens namn. Religiös tillhörighet bör betraktas som ett ställningstagande precis som alla andra. Därför måste det kunna diskuteras och ifrågasättas. Den särställning som religionen ännu innehar är mycket problematisk.
Vi måste slå vakt om den sekulära staten.

Det borde vara självklart att HBT-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella, ändå är det inte självklart i stora delar av världen. Att homosexualitet på grund av religiösa dogmer bestraffas med dödsstraff i vissa länder är en fruktansvärd tragedi.

Det är ledsamt att ett museum som säger sig vilja ta upp även kontroversiella och konfliktfyllda ämnen viker sig för de inflytelserika religionerna istället för att våga utmana dem.

I ett land som Sverige, med tryck- och yttrandefrihet, bör vi ta alla chanser vi får att stå upp för mänskliga rättigheter, för de måste alltid försvaras.

Caroline Le Lann Roos

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar