1 juni 2010

Välkommet från Fiskeriverket

Idag släpper Fiskeriverket sin rapport Fiske 2020, i vilken fokus ligger på ett hållbart fiske. Att de marina ekosystemen är allvarligt hotade är ett enormt viktigt ämne som det tyvärr talas alldeles för lite om. I rapporten kan man läsa om ett antal delmål, däribland:

- Fisket ska inriktas på stora individer, till skillnad från idag då stora delar av fisket sker på ej könsmogen fisk.
- Bränslesubvention och stöd för skrotning ska tas bort.
- All den fisk som kommer från EU:s vatten eller fångas av EU-fartyg ska fiskas hållbart.

Dessa förslag utgör ett viktigt första steg för att rädda våra marina ekosystem. Läs också gärna debattartikeln på samma tema.

Liberala studenter Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar