22 juni 2010

Vattenfall bör slopa årsavgiften

Energijätten Vattenfalls beslut att införa en fast årsavgift på 360 kronor för privatkunder och att samtidigt sänka kostnaden per kilowattimme en aning är olyckligt. En sådan prismodell uppmuntrar inte till energieffektivisering som är den nyckel som kan utgöra skillnaden mellan om vi kommer klara våra ambitiösa miljömål eller inte. Prismodeller med mer fasta inslag missgynnar hushåll som redan har tagit ansvar för att minska sin elförbrukning samtidigt som framtida energibesparingar inte uppmuntras. Flera av de förändringar som genomförs på energimarknaden syftar till att tydliggöra kopplingen mellan egen förbrukning och kostnad. Vattenfalls nya prismodell går stick i stäv med denna ambition. Vattenfall och andra elhandelsföretag bör av miljöskäl sträva efter att hålla kundernas kostnader så rörliga som möjligt genom att slopa årsavgifterna.

Fler färska artiklar om Vattenfall i DN, SvD och GP.

Johan Lind

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar