29 augusti 2010

Låt RUT behålla jobbet

Att avskaffa det jobbskapande RUT-avdraget som den rödgröna oppositionen vill göra skulle undergräva möjligheterna att låta en mer levande tjänstesektor bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. RUT-avdraget minskar otryggt svartarbete och skapar nya vita arbetstillfällen med social trygghet. Att försvåra för svartarbete bidrar vidare till ett rättvisare konkurrensläge. RUT frigör också tid för dem som utnyttjar det, vilket kan möjliggöra för dessa personer att arbeta fler timmar, till gagn för både statskassan och välfärden. RUT-avdraget underlättar även livspusslet för barnfamiljer och ger ett ökat självbestämmande för äldre. Oppositionens resonemang om att de som utnyttjar hushållsnära tjänster skulle ha råd att betala även utan avdrag stämmer bara för vissa riktigt välbeställda konsumenter. Givetvis medför alliansens halvering av kostnaden för hushållsnära tjänster att betydligt fler får råd.


En av Folkpartiets tydliga valaffischer

Arbetslöshet har många olika orsaker. Bland annat har global konkurrens inom framförallt tillverkningssektorn och ett högt svenskt skattetryck för tjänstesektorn gjort enklare arbeten ovanliga. Ett viktigt svar på jobbutmaningen är att satsa på utbildning och forskning eftersom anställningsbarhet och utbildningsnivå hänger tätt ihop. Anställningsbarhet behöver vara fokus i jobbpolitiken, sida vid sida med åtgärder som gör det mer lönsamt att arbeta, anställa och driva företag. Det är dock viktigt att det samtidigt finns enkla, vita vägar in i arbetslivet. En levande sektor för hushållsnära tjänster bör därför tillåtas frodas.

De rödgröna kritiserar RUT för att vara en subvention. Samtidigt vill oppositionen hjälpa dem som står utanför arbetsmarknaden via lägre arbetsgivaravgifter, vilket också är en form av subvention. Att först göra RUT-anställda arbetslösa och sedan på nytt erbjuda dem subventioner framstår inte som en genomtänkt politik. Låt istället RUT behålla jobbet.


Väsensskilda arbetsverktyg? Ännu kan man få avdrag för både fönsterputsning (RUT) och fönstermålning (ROT)

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

1 kommentar:

  1. Många bra argument i ett och samma inlägg. Ska detta bli en RUT-klassiker? ;)

    SvaraRadera