9 augusti 2010

Tio i topp

Folkpartiet presenterade häromdagen en rapport kallad Naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald. Läs den!
Här lyfts ett flertal kraftfulla förslag fram och det framgår tydligt att Folkpartiet tar miljöfrågan på allvar.

Nedan har jag valt ut mina favoriter bland många viktiga förslag (Mina egna kommentarer i kursivt.):

1) Minska överkapaciteten i fiskeflottan
Fiskeflottan är på tok för stor! Alldeles för många tror att de kan försörja sig på fiske.

2) Låt de vetenskapliga råden sätta taket
Forskarna har idag försvinnande lite att säga till om när fiskekvoterna fastställs. Detta på fiskbeståndens bekostnad.

3) Sluta fiska utanför Västsahara
Dagens fiskeavtal mellan EU och ett flertal utvecklingsländer i Västafrika missgynnar alla förutom yrkesfiskarna: Lokalbefolkningen, fiskbestånden och EU:s skattebetalare.

4) Märk fisken
Konsumentmakt med hjälp av ursprungsmärkning på all fisk som säljs. Det är en förutsättning för att kunna välja rätt.

5) Sätt pris på ekosystemtjänsterna
Natur och ekosystem gynnas av att tilldelas ett synligt värde i faktiska kronor.

6) Jordbruket ska bära sina miljökostnader
Jordbruket bär ett enormt ansvar för övergödningen av Östersjön, vilken i sin tur ger upphov till både algblomning och ett dramatiskt minskat bestånd av torsk.

7) Inför internationell miljödomstol
Skulle till exempel kunna främja efterlevnaden av internationella konventioner på miljöområdet.

8) Förbjud fosfater även i handdiskmedel
Regeringen har redan stoppat användningen av fosfater i tvättmedel och maskindiskmedel. Eftersom fosfater bidrar till övergödningen bör dessa även förbjudas i handdiskmedel.

9) Gör Arktis till marint reservat
Arktis måste skyddas av flera skäl, bland annat för klimatets skull.

10) Värna livskraftiga rovdjursstammar
En påskyndad inplantering av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn krävs för att säkra skyddet av dessa arter.


Caroline Le Lann Roos

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar