24 augusti 2010

Försäkring mot fortkörningsböter olämpligt

När det diskuteras nya försäkringslösningar för att kringgå fortkörningsböter kan det vara värt att påminna om vikten av trafiksäkerhetsarbete och den svenska nollvisionen. Trafiken har historiskt sett utgjort en stor risk för att förolyckas, inte minst för unga människor som plötsligt rycks ur livet. Många känner någon som på ett eller annat sätt har varit inblandad i en allvarlig trafikolycka. Satsningar på lägre hastigheter är en fullföljning av en mycket framgångsrik svensk trafikpolitik när det gäller att minska antalet dödade och skadade. Antalet trafikdöda i Sverige per 100 000 invånare är bland de lägsta i världen.De ansvariga myndigheterna, med Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall i spetsen, levererar resultat. Satsningar på mitträcken och mötesfria vägar är mycket viktiga och behöver fullföljas. Fartkameror har också visat sig ha god effekt för att förhindra olyckor. Utökade krav på alkolås för rattfyllerister behöver även övervägas. Samtidigt har företagen gjort stora insatser. Teknikutveckling av allt från krockkuddar till antisladdsystem har stor betydelse. Bland annat Saab, Volvo och Autoliv ligger bakom många viktiga innovationer som sprids globalt och bidrar till lägre trafikdödlighet i världen.

Vi vet var, när och hur trafikolyckor tenderar att inträffa. Fart, frontalkollisioner, alkohol och trötthet skördar många offer. Vi vet ofta vad som kan göras för att förhindra olyckor. Sverige har kunnat visa upp resultat över tid och det finns stor anledning att känna förtroende för det trafiksäkerhetsarbete som långsiktigt bedrivs inom ramen för nollvisionen. Försäkringar mot fortkörningsböter utgör sannolikt inget positivt inslag i sammanhanget.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar